Οι επιστημονικοί μας συνεργάτες

Για την υλοποίηση των προϊόντων της PAA BIO PRO αναπτύχθηκε μια εξαιρετική συνεργασία με την επιστημονική ερευνητική εταιρία RENOVA. H εν λόγω εταιρία έχει αναλάβει το RND (research and development) της PAA BIO PRO για την ανάπτυξη νέων προϊόντων τα οποία έχουν ως στόχο να προσφέρουν στον κάθε καταναλωτή πάντα το πιο ποιοτικό και ξεχωριστό αποτέλεσμα. Οι βιολογικοί χυμοί που ήδη κυκλοφορούν, όπως και τα προϊόντα που θα ακολουθήσουν είναι αποτέλεσμα των πειραμάτων και της φόρμουλας που αναπτύχθηκε από τους επιστημονικούς ερευνητές οι οποίοι απαρτίζουν την εν λόγω εταιρία. Η RENOVA είναι υπεύθυνη για την σωστή παραγωγική διαδικασία και τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων.

Στόχος της συνεργασίας: είναι η μακροχρόνια συνεργασία όπως επίσης και η ανάπτυξη καινοτόμων, βιολογικών προϊόντων αλόη βέρα. Έτσι οι επιστημονικοί μας συνεργάτες καθημερινά προσπαθούν να προχωρούν σε νέες μελέτες για την δημιουργία νέων φόρμουλων.